Lidgeld en vergoedingen

Lidmaatschap impliceert betaling van een jaarabonnement plus wedstrijdkosten. Alle leden moeten hun jaarabonnement VOOR de start van het seizoen betalen. De club hanteert een strikt no-pay = no-play-beleid.

Nieuwe leden kunnen een vriendschappelijke wedstrijd spelen voordat ze hun jaarabonnement betalen, zodat ze kunnen zien of ze echt lid willen worden van de club. Daarna moeten ze hun jaarabonnement betalen voordat ze verder kunnen spelen.

Spelers kunnen gratis tot 2 wedstrijden spelen. Als je 3 of 4 wedstrijden speelt, moet u 50% van de onderstaande kosten betalen. De kosten zoals hieronder gespecificeerd zijn dan van toepassing als u 5 wedstrijden of meer speelt.

Let op: deze regeling is van toepassing op alle seniorleden. Jongeren betalen altijd € 75, – ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden.

Volledig lidmaatschap: €150

Werklozen en studenten: €75

Ladies: €75

Junioren en sociale leden: €75

Asielzoekers: geen kosten (zie onderstaande voorwaarden)

Een junior wordt geclassificeerd als iemand die 16 jaar of jonger is tot en met de laatste dag van september voor het huidige seizoen, dat is wanneer het seizoen eindigt.

Dezelfde kosten zijn van toepassing op mannelijke en vrouwelijke leden.

Voor asielzoekers is er onder meer een inschrijfgeld van € 20. Daarna zijn er geen jaarlijkse abonnements- of wedstrijdkosten, hoewel asielzoekers elke week moeten helpen met het onderhoud op de club. Als niet aan deze eenvoudige vereiste om de club te onderhouden wordt voldaan, wordt een jaarabonnement in rekening gebracht.

Het is mogelijk om een ​​betalingsplan voor leden op te stellen om de betaling van hun jaarlijkse abonnementen mogelijk te maken. Er zijn geen vaste plannen. Elk lid wordt behandeld volgens zijn persoonlijke omstandigheden en een passend plan kan dienovereenkomstig worden uitgewerkt. Praat hierover met het management.

Leden kunnen er ook voor kiezen om voor de club te werken om te helpen met grond- of clubhuisonderhoud in plaats van hun jaarlijkse abonnementen. Nogmaals, spreek hierover met het management.

U kunt ook een deel van uw jaarabonnement aanvragen bij uw ziekenfonds. Haal het formulier bij het ziekenfonds, vul uw gegevens in en overhandig het aan de club om de rest in te vullen. Stuur deze dan naar het ziekenfonds. Voor bijvoorbeeld de Christelijke Mutualiteit, CM zijn de details hier te vinden.

Voor leden die hulp krijgen van het OCMW, is het OCMW meestal bereid om een ​​deel van je jaarabonnement te helpen betalen. De club is bereid om u hierover te adviseren en de OCMW alle relevante documentatie te sturen die de OCMW verlangt.

Wedstrijdkosten zijn vastgesteld op € 5 per wedstrijd of € 75 voor het hele seizoen. Deze zijn ter dekking van de wedstrijdballen, scheidsrechterskosten en lunch.

Voor T20’s bedragen de wedstrijdkosten € 2,50. Junioren zijn vrijgesteld van het betalen van wedstrijdkosten voor junior wedstrijden.

Bankrekeningnummer Antwerp Cricket Club:

IBAN: ING BE80 3630 2993 7977

BIC: BBRU BE BB

nl_BENederlands (België)